Ny ägare

Idag har ägarna för bolaget skrivit under för försäljning av bolaget till annan ägare. Det är en klinikedja med säte i Stockolm som idag innehar sex kliniker runt om i landet och som har en abition att växa med yttreligare 2-3 kliniker per år. Alla personal kommer att stanna kvar i verksamhet och vi är alla glada för de nya möjligheterna detta innebär för oss här på kliniken.

Vi är glada över att bli en del av Orasolv Clinics och tillsammans genomföra den utvecklingsplan som vi skapat för kliniken och regionen. Utöver fortsatt expansion så ser vi fram emot att implementera Orasolvs väl beprövade system för kvalitet och patientsäkerhet, läs mer på Orasolv clinics hemsida.