Nu byter vi ägare

Från och med idag har vi nya ägare till kliniken.
Kliniken har blivit en del i Orasolv Clinics AB som har sitt säte i Stockholm där vi nu blir den 7:e kliniken i deras organisation. Organisationen finns till stora delar i Stockholm där förutom 4 kliniker var av en är en ren specialist klinik även huvudkontoret är beläget. Vidare finns vi representerade i Uppsala, göteborg samt nu även i Malmö.

”Vi är glada över att bli en del av Orasolv Clinics och tillsammans genomföra den utvecklingsplan som vi skapat för kliniken och regionen. Utöver fortsatt expansion så ser vi fram emot att implementera Orasolvs väl beprövade system för kvalitet och patientsäkerhet” så uttryckte sig ledningen i bolaget när förhandlingarna vara klara.

Idag ser vi ser med mycke värme och förväntan fram emot denna utveckling, där vi kommer att säkerställa kvaliteten på kliniken samt kompetensen på vår persobal vilket våra patienter kommer att märka av på många olika sätt. En sak som är säkert och det är att den värme, gemenskap och härliga känsla vi har arbetat fram på kliniken kommer att leva vidare, frodas och förhoppningsvis bli ännu mer uttalad framöver.