Bokslutskommuniké

Nu har Orasolv släppt sin bokslutskommuniké för 2014, man kan läsa mer på Orasolv.se under nyheter.

Vi själv kan bara konstatera att vi gläds enormt över att vara en del av denna organisation och att få lov att vara med att utveckla svensk tandvård till något som är hållbart för alla parter, inte minst för er som patienter.