Barntandvård & familjetandvård

Barntandvård är gratis för barn och ungdomar i Malmö även hos privata tandläkare förutsatt att dessa har ett avtal med Region Skåne. Vi är en av få kliniker i Sverige som dessutom kan erbjuda en privat specialist inom barntandvård, Marianne Lipiäinen-Rosenberg som arbetar tillsammans med klinikens tandregleringsspecialist Michael Blitz.

Till barn och ungdom räknas alla från och med två års ålder och upp till den sista december det år man fyller 19 år.

Fr.o.m 1 januari året man fyller 20 år räknas man som vuxen.

Precis som vuxna har barn och ungdomar möjlighet att fritt välja offentlig eller privat tandläkare. Information om det fria valet finns i katalogen, ”Telefonnummer till vården”, som årligen delas ut till länets samtliga hushåll. Vi är stolta över att vi även kan ta emot barn och ungdomar på vår klinik.

Du väljer själv vilken tandläkare ditt barn ska gå till. En fördel med att ha en privattandläkare är att ditt barn alltid träffar samma personal vid sina besök. Det är inte krångligt att välja privattandläkare, vi sköter den praktiska efter du valt att skriva in ditt barn hos oss. Priset är detsamma – kostnadsfritt för barn och tonåringar.

Förutsättningar för barntandvård

•  förälder/föräldrar är kund/kunder hos oss
•  barnet är färdigbehandlat hos tidigare tandläkare

Besöket hos din tandläkare ska vara så tryggt och trevligt som möjligt, för både stora och små! Vi på Engelbrekts Tandvård tar i hög utsträckning hand om hela omvårdnaden inom barn-och familjetandvård, från förebyggande tandvård och utredningar till reparationer och kirurgi. Vi rekommenderar regelbundna undersökningar med ett års intervaller eller som vi uttrycker det efter ett individuellt framtaget behov byggt på dina förutsättningar och behov.