förebygga

Förebygga

Vi träffar normalt Dina tänder två gånger om året.
Du träffar dem två gånger om dagen!

Att borsta rätt kan betyda mycket för Dina möjligheter att förebygga olika problem så som karies, hål i tänderna, eller parodontit, tandlossning.

Undersökningar visar, att vi tror att vi borstar tänderna i två minuter. I själva verket stökar många undan det på 45 sekunder.
Förutom att borsta tänderna på rätt sätt, kan vi visa Dig hur Du använder tandtråd, tandstickor och andra ”redskap” på det mest effektiva sätt.
Om Du har barn, blir vi glada om vi får ge det en vägledning till hur det ska borsta tänderna.

Ju äldre barnet blir innan vi tvingas laga hål, desto bättre är det. Vi vill inte vara moralpoliser, men vi kan inte bortse från vårt expertområde; tändernas bästa.