Engelbrekts tandvård är nu en del av Happident

Happident är en privatägd och helt självfinansierad tandvårdskedja med kliniker uteslutande i Sveriges större städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med omnejd. Happident startade år 2018 och för närvarande ingår 12 stycken kliniker och ambitionen är en kraftig...

Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Riksdagen har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget från och med den 15 april 2018 enligt följande: från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år från och med det år du fyller 30 till och med det år du...

Nu stärker vi upp vårt team

Vi på Engelbrekts Tandvård är mycket glada och stolta över våra senaste tillskott till vårt redan härliga team. Vi säger varmt välkomna till; tandläkare Jacqueline Rasic med tandsköterska Nanja Modin, tandläkare Niclas Bergström, tandläkare Alf Hötzel med...

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli trädde en lagändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år, tidigare 150 kronor per år. Läs mer om tandvårdsstöd på...