Vart ska man vända sig?

Vart ska man vända sig? Missnöjda patienter ska i framtiden klaga direkt till sin vårdgivare, som till exempel sjukhus och vårdcentral. Detta istället för att gå omvägen genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det föreslår regeringens klagomålsutredning i sitt...