Dina kostnader

Vi följer i stort den så kallade refernsprislistan, vilken innäber att vi har samma priser som staten har sagt att det bör kosta på de flesta åtgärderna men att det kan förekomma vissa avvikelser.
Vi har fri prisättning i Sverige vilket innebär att kostanderna för olika åtgärder kan kosta annat än vad staten sagt.
Din återbäring i form av tandvårdsstöd utgår dock alltid från statens referenspris vilket innebär att kostnader överstigande referenspriset betalas av patienten helt och hållet.

Statens tandvårdsstöd täcker inte allt som görs i en mun. Staten kan ha en avvikande uppfattning om behovet eller så kanske dina önskemål helt enkelt inte omfattas av tandvårdsstödet och det kan då innebära att i vissa fall utgår inte heller någon tandvårdsersättning till dig.
Detta gör att det på förhand näst in till är omöjligt att säga vad Du som patient behöver betala utan att först fått lov att undersöka dig och fått ta del av vad Du önskar. Detta ska inte förväxlas med vad det kostar, vad det kostar kan vi informera utan problem men då vet du inte vad din del blir.

Förutom de kostnader som är kopplade till själva behandlingen så har vi tyvärr en policy att debitera sena återbud, sådana som lämnas inom 24 timmar från behandlingstillfället, och uteblivanden. Dessa kostnader debiteras med an avgift på 600 kr per påbörjad 30 minutersperiod.

Vanlig tandvård är gratis för barn och ungdomar till och med det år du fyller 19

Vuxna betalar enligt prislista. Du kan betala kontant eller med kort.