Ditt högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv, så kallade patientavgiften, vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Försäkringskassans regler kring ditt högkostnadsskydd omfattar en mängd parametrar som är villkorade för att du ska få ta del av ersättningen. Dessa regler håller din tandläkare reda på, men om du vill kan du läsa mer här mitt högkostnadsskydd.

Om man vill kan lyfta fram tre av dessa parametrar för att enkelt förklara hur det hänger samman;

  1. Din ersättning bygger på en referensprislista och innebär att försäkringskassan ersätter utifrån denna medan din tandläkare kan ha en annan prislista med annan kostnad. Referenspriset är det belopp som Försäkringskassan högst ersätter. Vi på kliniken har priser som överstiger dessa sk. ”minipriser”. För att kunna erbjuda Dig hög kvalitet, generösa garantier och dessutom specialisttandvård, överstiger våra priser på ett måttligt och relevant sätt dessa referenspriser.
  2. Din tandvård ska uppfylla kraven som finns fastställad i föreskrifter framtagna av TLV, vilket innebär att allt inte är ersättningsberättigat, önskar man sådan behandling får man bekosta detta själv
  3. Det finns en kostnadstrappa som fördelar betalningen till din tandläkare mellan dig som patient och försäkringskassan ersättning till tandläkaren, se nedan, och denna gäller under en så kallad behandlingsperiod som maximalt kan vara 12 månader. Där efter börjar fördelningen om.
Upp till 3000 Du betalar 100%, ingen ersättning från Försäkringskassan utgår
Mellan 3001 och 15000 Du betalar 50%, ersättning utgår med 50% från Försäkringskassan
Över 15001 Du betalar 15%, ersättning utgår med 85% från Försäkringskassan

Boka tid och prata med din tandläkare om dina behandlingsbehov och vad detta skulle kosta dig.