Våra garantiåtaganden

Vi på kliniken lämnar långa och generösa garantier. Vilket ger Er den trygghet som Ni eftersträvar:
– Fem års garanti på alla fasta protetiska konstruktioner, såväl tand- och implantatburna.
– Livstidsgarantier från implantatföretagen på de tandimplantat som görs på kliniken.
– Två års garanti på alla avtagbara protetiska konstruktioner.
– Två års garanti på tandfyllningar.