Om oss

Kliniken byggdes 2007 och den 1 april 2018 tog Happident över kliniken.

Happident är en privatägd och helt självfinansierad tandvårdskedja med kliniker uteslutande i Sveriges större städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med omnejd. Happident startade år 2018 och för närvarande ingår 12 stycken kliniker och ambitionen är en kraftig tillväxt under de närmaste åren. Happident arbetar enligt en unik ”klustermodell” som bygger på att inom ett avgränsat geografiskt område, förvärva och integrera ett kluster av klinker. Här kan allmäntandläkare, nischade tandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker arbeta tätt tillsammans med varandra och erbjuda ett brett spektrum av behandlingsalternativ. Allt i enligt med patienternas kliniska behov och anpassat efter patientens önskemål. Happidents erbjudande kan sammanfattas i en mening: rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid under ett och samma tak genom hela patientresan.

Centralt för vår verksamhet är att vi vill ha modern och högkvalitativ tandvård i en personlig vårdmiljö. Vårt fokus ligger dock alltid på dig som patient. Oavsett när du besöker oss ska du känna dig omhändertagen och varmt välkommen. Det är vårt löfte till dig.