Så arbetar vi

Vår tanke är att Du alltid träffar samma människor som tar hand om dig, allt från väntrum till behandlingsrum.
För oss är personliga relationer, långsiktighet och kontinuitet väldigt viktigt när det gäller bygga relationer och inte minst för att kunna slappna av hos tandläkaren.

Hos oss har Du har ditt eget team bestående av tandläkare, tandsköterskor och tandhygienist som du träffar när du kommer hit.
Vi låter alla vara med i ditt omhändertagande utifrån våra allas olika kompetens. Detta medför att alla känner sig involverade och ser till att du får bästa möjliga omhändertagnde.

Om du mot förmodan skulle vilja byta team går det givetvis bra. det är bara att säga ifrån.

Vår ambition är att bara arbeta med kvalitativa produkter och leveratörer. Vår strävan i våra val är att hitta samarbetspartners som delar vår värdebas, att det är du som patient som ska stå i centrum.

Utveckling och nya produkter är något vi förösker hålla oss ajour med.
Vi fortbildar och vidareutbildar oss kontinuerligt på alla plan för att kunan leverera bästa möjliga vård till till dig om du väljer att gå här hos oss.