Engelbrekts tandvård är nu en del av Happident

Happident är en privatägd och helt självfinansierad tandvårdskedja med kliniker uteslutande i Sveriges större städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med omnejd. Happident startade år 2018 och för närvarande ingår 12 stycken kliniker och ambitionen är en kraftig...

Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Riksdagen har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget från och med den 15 april 2018 enligt följande: från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år från och med det år du fyller 30 till och med det år du...

Nu stärker vi upp vårt team

Vi på Engelbrekts Tandvård är mycket glada och stolta över våra senaste tillskott till vårt redan härliga team. Vi säger varmt välkomna till; tandläkare Jacqueline Rasic med tandsköterska Nanja Modin, tandläkare Niclas Bergström, tandläkare Alf Hötzel med...

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli trädde en lagändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år, tidigare 150 kronor per år. Läs mer om tandvårdsstöd på...

Delbetala din tandvård

Delbetala din tandvård Nu som en del av Orasolv Clinics kan vi genom vårt samarbete med HumanFinans Erbjuda dig som patient att delbetal dina kostnader hos oss. Detta innebär att du som patient hos oss kan satsa på en kvalitativ tandvård, och till en rimlig...

Vart ska man vända sig?

Vart ska man vända sig? Missnöjda patienter ska i framtiden klaga direkt till sin vårdgivare, som till exempel sjukhus och vårdcentral. Detta istället för att gå omvägen genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det föreslår regeringens klagomålsutredning i sitt...

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Nu har Orasolv släppt sin bokslutskommuniké för 2014, man kan läsa mer på Orasolv.se under nyheter. Vi själv kan bara konstatera att vi gläds enormt över att vara en del av denna organisation och att få lov att vara med att utveckla svensk tandvård...

Nu byter vi ägare

Nu byter vi ägare Från och med idag har vi nya ägare till kliniken. Kliniken har blivit en del i Orasolv Clinics AB som har sitt säte i Stockholm där vi nu blir den 7:e kliniken i deras organisation. Organisationen finns till stora delar i Stockholm där förutom 4...